Chỉ đạo điều hành
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP CÔNG DÂN
13:13 13/04/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4/2020.
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm
12:40 13/04/2020
Toàn văn Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và...