Thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng, các địa phương nếu có đề xuất khen thưởng năm 2019 về lĩnh vực thanh tra ngành lao động - thương binh và xã hội, đề nghị gửi danh sách cá nhân, tổ chức đề xuất khen thưởng kèm theo báo cáo thành tích có xác nhận của Giám đốc Sở về Thanh tra Bộ LĐTBXH (12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 05/11/2019. Chi tiết vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Lan Hương, ĐT: 0987868031.

Trân trọng thông báo./.