Văn bản chỉ đạo
K/g các đồng chí Chánh thanh tra Sở: DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BHXH, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
14:51 09/10/2019
Đề nghị các đồng chí Chánh thanh tra Sở nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc...
CV số 4355/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2018
11:19 22/11/2017
Bộ trưởng ban hành công văn số 4355/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2018