Với mục tiêu ít nhất 630 công trình, doanh nghiệp hoạt động xây dựng được thanh tra trong phạm vi cả nước, Chiến dịch thanh tra lĩnh vực xây dựng năm 2016 sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Để triển khai chiến dịch này tại các tỉnh Vùng 3 (từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Đồng Nai), ngày 11/4/2016 thanh tra Bộ đã tổ chức Hội thảo triển khai chiến dịch tại thành phố Đà Nẵng

Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc hội nghị

Đến dự hội thảo có khoảng 40 gồm đại diện Lãnh đạo thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo của 16 tỉnh, thành phố thuộc Vùng 3 và nhiều cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và thành phố Đà Nẵng. 

Hội thảo đã thảo luận về các hoạt động của chiến dịch, phương thức triển khai và  kỹ năng phát hiện vi phạm thường gặp tại các công trình xây dựng. Các nội dung thanh tra trọng điểm sẽ bao gồm thời giờ làm việc, làm thêm giờ; tiền lương; xây dựng nội quy và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân; tổ chức mặt bằng; sử dụng xe, máy, giàn giáo, giá đỡ, điện và thiết bị điện; công tác cốp pha, cốt thép và bê tông; công tác hàn; và công tác hoàn thiện trong xây dựng.

BBT.