Với mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật lao động và các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động, qua đó cải thiệu điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, được sự hỗ trợ của Tô chức Lao động Quốc tế ILO, Thanh tra Bộ LĐTBXH phối hợp với các đối tác ba bên phát động chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 trong lĩnh vực xây dựng đối với các tỉnh thuộc vùng 1 tại tỉnh Yên Bái.


Bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ đã nêu bật vai trò quan trọng, sự cần thiết thực hiện chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng. Ông cũng đề nghị các Sở LĐTBXH thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động trong lĩnh vực xây dựng, nhấn mạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn của người lao động.

Bà Vũ Kim Huế - đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội đã cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của ngành thanh tra lao động đối với các hoạt động của ILO tại Việt Nam, chia sẻ việc thực hiện các phương pháp lập kế hoạch thực hiện các chiến dịch thanh tra lao động đối với các địa phương


Tiếp đó, ông Phan Đăng Thọ - Phó Chánh thanh tra Bộ và ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thanh tra Bộ đã chia sẻ những nội dung thực hiện trong chiến dịch thanh tra lao động năm 2016.

Ông Phan Đăng Thọ - Phó Chánh thanh tra Bộ hướng dẫn các quy định về pháp luật lao động tại công trường xây dựng cho người sử dụng lao động và người lao động tại Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn hướng dẫn phương pháp thực hiện hoạt động thanh tra trong Chiến dịch

Thanh tra lao động Vùng 1