Tham dự Buổi hội thảo có đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế ILO Việt Nam, Lãnh đạo và Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của 16 tỉnh, thành phố thuộc vùng 4, Đại diện Sở Xây dựng, Liên đoàn lao động Thành phố Cần Thơ, đại diện người sử dụng lao động, người lao động của các doanh nghiệp xây dựng tại Cần Thơ .

Bài phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Tiến Tùng – Chánh Thanh tra Bộ đã nêu bật sự cần thiết của việc triển khai Chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng năm 2016; những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Chiến dịch, đồng thời đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thuộc vùng 4 tập trung triển khai chiến dịch có hiệu quả tại địa phương mình.

Phần triển khai các nội dung trong Chiến dịch do ông Phan Đăng Thọ -  Phó Chánh Thanh tra Bộ trình bày đã làm rõ các hoạt động chính trong chiến dịch, mục tiêu thực hiện thanh tra ít nhất 10 doanh nghiệp/nhà thầu tại mỗi địa phương. Các đại biểu đã thảo luận, đề xuất ý kiến, các giải pháp nhằm triển khai chiến dịch đạt kết quả cao tại địa phương mình.

Trong chương trình tập huấn về phương pháp thực hiện thanh tra trong Chiến dịch, đại diện Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các 16 tỉnh, thành phố đã được tập huấn về phương pháp xây dựng, lập kế hoạch cho một chiến dịch thanh tra; các bước tiến hành thanh tra trong chiến dịch; việc sử dụng thống nhất bảng kiểm, các mẫu báo cáo kết quả thanh tra trong Chiến dịch.