. Kết quả thanh tra cho thấy doanh nghiệp xây dựng vi phạm khá nhiều lỗi (trung bình 17 lỗi/doanh nghiệp); riêng tại 2 doanh nghiệp không có công trình được kiểm tra vi phạm 13 lỗi/doanh nghiệp. Đoàn thanh tra đã đình chỉ hoạt động đối với 6 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hết hạn kiểm định vẫn sử dụng; Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp tổng số tiền 72.000.000 đồng, do vi phạm Quy chuẩn an toàn lao động trong xây dựng và không cấp đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Những vi phạm cụ thể là:

Thiết bị không đảm bảo an toàn: không lắp cơ cấu bao che bộ phận chuyển động. Không doanh nghiệp nào thực hiện tự kiểm tra và dán tem kiểm tra hoặc ghi biên bản kiểm tra an toàn các máy công cụ trước khi đưa vào sử dụng.

Vi phạm về an toàn điện: Gặp ở tất cả các công trình được thanh tra với các lỗi là:

+ Tủ điện, cầu dao, atomat, cầu chảy, các cực của máy điện và dụng cụ điện...chưa được bọc kín bằng vật liệu cách điện đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc thao tác theo quy định tại Mục 2.3 QCVN 18:2014/BXD.

+ Không nối trung tính vỏ kim loại của các máy, thiết bị sử dụng điện đề phòng điện chạm vỏ theo quy định tại Mục 1.2 TCVN 4756 -1989, Chương I.7 Quy phạm trang bị điện;

+ Trang bị không đủ phích cắm, ổ cắm điện và dây của một số máy và dụng cụ điện dẫn điện trên công trường, không đảm bảo an toàn theo quy định tại Mục 2.3.10, QCVN 18:2014/BXD, Mục 2.2 TCVN 4086: 1995. Tình trạng công nhân cắm trực tiếp dây dẫn vào ổ điện rất thường gặp trên công trường, nhà xưởng;

+ Không tách riêng hệ thống điện động lực và điện chiếu sáng theo Mục 2.3.3 QCVN 18:2014/BXD;

không trang bị phích cắm điện - cắm dây trực tiếp vào ổ cắm điện

Vi phạm an toàn giàn giáo:

+ Sử dụng neo giàn giáo vào công trình không đúng quy cách thiết kế được duyệt;

+ Sàn thao tác không đủ rộng 01 mét theo quy định (chỉ sử dụng 01mâm  hoặc 01 tấm cốp-pha thép rộng 50cm);

+ Không lắp thanh giằng chéo, hoặc có lắp nhưng không khóa hết các đầu thanh giằng.

+ Kê kích chân giàn giáo không chắc chắn.

+ Không nghiệm thu an toàn giàn giáo trước khi đưa vài sử dụng.

Vi phạm quy chuẩn an toàn máy hàn điện

Không thực hiện nối trung tính vỏ kim loại của các máy hàn điện đề phòng điện chạm vỏ theo quy định tại Mục 1.2 TCVN 4756 -1989, Chương I.7 Quy phạm trang bị điện;

Đấu dây dẫn ngược của máy hàn điện vào khung thép nhà xưởng.

Vi phạm về ghi sổ nhật ký an toàn công trường

Sổ nhật ký an toàn không được xác nhận của Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát, không có đủ các chữ ký của người có trách nhiệm, không ghi cụ thể các yếu tố nguy cơ được đánh giá, biện pháp an toàn đã thực hiện và người vi phạm (nếu có) mà chỉ ghi chung là “đảm bảo an toàn”.

NGUYÊN NHÂN VI PHẠM

Nhận thức của doanh nghiệp: Các lỗi không phân loại đầy đủ lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện các chế độ liên quan là do nhận thức của người sử dụng lao động và cán bộ nhân sự

Ý thức của doanh nghiệp: Việc doanh nghiệp không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, không khám sức khỏe khi tuyển lao động, không trang bị đủ các bộ phận để giàn giáo đảm bảo an toàn là đã cắt bớt chi phí cho công tác an toàn vệ sinh lao động.

Kiến thức an toàn lao động của người làm công tác an toàn lao động: Việc không nhận diện các yếu tố nguy hiểm về dò điện, bộ phận chuyển động của máy hở, nguy cơ nghiêng sập giàn giáo, rơi ngã khi làm việc trên cao… là do kiến thức an toàn vệ sinh lao động của chủ doanh nghiệp và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động chưa đầy đủ.

Chất lượng dịch vụ an toàn vệ sinh lao động: Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã thuê tổ chức dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhưng nhận thức, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp không nâng lên; doanh nghiệp vị vẫn chưa có đủ quy trình, biện pháp an toàn đối với các công việc có yếu tố nguy hiểm; tài liệu huấn luyện không có hoặc nội dung không phù hợp đối với yếu tố nguy hiểm thực tế tại doanh, công trình.

Hiệu lực công tác kiểm tra liên ngành: Một số doanh nghiệp đã được Đoàn kiểm tra về an toàn lao độngliên ngànhcủa địa phương kiểm tra (trong dịp Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động năm 2016), nhưng không được chỉ ra các vi phạm quy chuẩn an toàn trong xây dựng cụ thể để xử lý và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Thực thế thanh tra lại vẫn phát hiện trung bình lỗi 17 lỗi/doanh nghiệp có thi công công trình xây dựng.

Quản lý nhà nước về xây dựng:Việc thẩm định hồ sơ dự thầu của các cơ quan có thẩm quyền chưa chặt chẽ về biện pháp an toàn thi công ứng với yếu tố nguy hiểm trên thực địa, do vậy vẫn có yếu tố nguy hiểm nhưng biện pháp an toàn chưa cụ thể; các sổ nhật ký thi công chưa được xác nhận của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng; sổ nhật ký an toàn lao động ghi chép sơ sài, chung chung là “đảm bảo an toàn”.

KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật cho người sử dụng lao động trên địa bàn, trong đó chú trọng các nội dung doanh nghiệp thường vi phạm: ghi hợp đồng lao động, phân loại chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để ghi hợp đồng lao động và kê khai làm sổ bảo hiểm xã hội đúng với chức danh nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; đánh giá các yếu tố nguy hiểm trên công trường và  các biện pháp xử lý.

Tăng cường giám sát chất lượng các tổ chức dịch vụ huấn luyện trên địa bàn tỉnh. Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp xây dựng thì chương trình,tài liệu, giảng viên phải phù hợp với các Quy chuẩn về an toàn trong xây dựng và thực tế các yếu tố nguy hiểm thực tế tại công trình.

Tiếp tục thực hiện Chiến dịch thanh tra lĩnh vực xây dựng năm 2016, rà soát các dự án xây dựng và tiếp tục thanh tra các công trình nhà cao tầng, nhà xưởng, cầu, cảng đang thi công trên địa bàn tỉnh./.

Mạnh Kiểm