Công khai kết luận thanh tra
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10:22 15/09/2020
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (theo file đính kèm)
Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về huấn luyện ATVSLĐ tại tại 05 công ty
15:36 03/09/2020
Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về huấn luyện ATVSLĐ tại 05 công ty (file gửi kèm)
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Lâm Đồng
14:29 17/08/2020
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Lâm Đồng
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh
16:02 04/08/2020
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Hà Tĩnh (file kèm theo)
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và 2 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện
16:01 04/08/2020
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và 2 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện...
Kết Luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup và 06 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết
15:58 04/08/2020
Kết Luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup và 06 đơn vị thành viên, đơn vị liên kết (theo file đính kèm)
Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy
15:54 04/08/2020
Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
15:48 04/08/2020
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam