Công khai kết quả thanh tra
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình
10:13 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên
10:08 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
10:04 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên
10:02 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên
Công khai các kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
14:26 15/05/2019
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh...