Công khai kết quả thanh tra
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc
13:35 21/11/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc
Kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình
10:34 21/11/2019
Kết luận thanh tra Việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
10:24 21/11/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình
10:13 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên
10:08 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang
10:04 24/05/2019
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi, trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang