Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Theo các quy định hiện hành, hiện nay chỉ có trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, không có chế độ trợ cấp thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con được những người con khác ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ có một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền.
Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con hoặc có 01 con duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền.
Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được quy định tại Điều 11, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
Người thờ cúng phải làm đơn kèm Biên bản ủy quyền gửi UBND cấp xã để làm thủ tục. Đề nghị ông thực hiện theo quy định nêu trên hoặc liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.