Góp ý dự thảo văn bản
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2016
06:28 30/11/2016
Đề nghị các đồng chí Phó Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Trưởng vùng góp ý dự thảo Báo cáo Công tác năm 2016
Góp ý Quy chế Ban biên tập Trang Thông tin điện tử "thanhtralaodọng.gov.vn"
13:08 12/10/2015
Mọi góp ý của độc giả xin gửi về hộp thư "giamsatthanhtra@gmai.com"