Góp ý dự thảo văn bản
K/g các đồng chí Chánh thanh tra Sở: DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BHXH, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VN ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
14:51 09/10/2019
Đề nghị các đồng chí Chánh thanh tra Sở nghiên cứu nội dung dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc...
GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2016
06:28 30/11/2016
Đề nghị các đồng chí Phó Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Trưởng vùng góp ý dự thảo Báo cáo Công tác năm 2016
Góp ý Quy chế Ban biên tập Trang Thông tin điện tử "thanhtralaodọng.gov.vn"
13:08 12/10/2015
Mọi góp ý của độc giả xin gửi về hộp thư "giamsatthanhtra@gmai.com"