Hoạt động khác
Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ an toàn Hàn Quốc tặng thiết bị bảo hộ lao động cho Thanh tra Bộ
16:42 21/06/2016
Sáng 21.6 Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc và tiếp nhận một số thiết bị bảo hộ lao động do Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ an toàn Hàn Quốc trao...
Tiếp tục phối hợp với ILO và các đối tác xã hội trong thời gian tiếp theo
13:15 20/06/2016
Ngày 17/6/2016, tại Khách sạn Hilton – Hà Nội, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo...
Lớp tập huấn Thanh tra điều kiện làm việc
10:54 01/06/2016
Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Thanh tra Bộ phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế ILO tổ chức Lớp tập huấn về thanh tra điều kiện làm việc cho 25 cán bộ mới vào công tác thanh tra lao...