Ngay sau khi kỳ nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi kết thúc, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đợt báo cáo chuyên đề chuyên môn từ ngày 12/02/2019 đến ngày 22/02/2019. Đây là một hoạt động đào tạo nội bộ được diễn ra thường niên nhằm nâng cao hiểu biết cho toàn thể công chức, người lao động của Thanh tra Bộ về các nhiệm vụ đơn vị được giao. Đặc biệt, trong hai ngày đầu, đồng chí Chánh thanh tra Nguyễn Tiến Tùng đã trực tiếp giới thiệu những nội dung chủ yếu của Bộ Luật Lao động và những lưu ý khi thực hiện thanh tra pháp luật lao động. các vướng mắc trong quá trình thanh tra pháp luật lao động của cán bộ, thanh tra viên trong đơn vị đều được Chánh thanh tra giải đáp để thống nhất thực hiện trong thời gian tiếp theo.

 

    Đây cũng là cơ hội cho các thanh tra viên trẻ được rèn luyện kỹ năng thuyết trình khi được đại diện các phòng chuyên môn thực hiện báo cáo chuyên đề trước đơn vị. 14 chuyên đề được được trình bày bao gồm:

 1. Những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động

 2. Kỹ năng thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

 3. Một số vấn đề về công tác lập và lưu trữ hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 4. Kỹ năng thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật lao động đối với doanh nghiệp chế biến gỗ

 5. Quy định của pháp luật lao động về kỷ luật lao động

 6. Thanh tra Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

 7. Tổng quan về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục lao động xã hội và những điểm cần chú ý trong thanh tra

 8. Công tác giám sát đoàn thanh tra

 9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra

 10. Thanh tra Dự án đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 

 11. Quy trình tiếp công dân và thực trạng về công tác tiếp công dân tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 12. Những nội dung cơ bản của Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ

 13. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp, sai phạm thường gặp và kỹ năng phát hiện 

 14. Thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại các cơ quan bảo hiểm xã hội và các sai phạm thường gặp.

 Đợt báo cáo chuyên đề đã diễn ra thành công, toàn bộ công chức, người lao động Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẵn sàng tâm thế và kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. 

Dưới đây là một số hình ảnh của đợt báo cáo chuyên đề.CD 1.jpg