Được sự đồng ý của Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 30/11/2018, Chi đoàn Thanh tra đã tổ chức chương trình thanh niên tình nguyện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế tại Điểm trường Bản Váng thuộc Trường Tiểu học Địa Linh, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

   Đây là hoạt động thường niên của Chi đoàn Thanh tra. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường đoàn viên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, góp phần xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội; tăng cường đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, khẳng định vị trí, vài trò của Đoàn thanh niên.

Dưới đây là một số hình ảnh