Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2017 của Đảng ủy Khối; Kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 09/2/2018 của Đảng ủy Bộ và Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 09/3/2018 của Đảng ủy Thanh tra Bộ, ngày 29/3/2018, tại Thanh tra Bộ, Đảng ủy Thanh tra Bộ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2018 - chủ đề xây dựng đơn vị “Kỷ cương, thân ái, đoàn kết, chất lượng”, trong đó tháng 3 sinh hoạt chuyên đề về “kỷ cương” và “thân ái”.

Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng – Bí thư Đảng bộ nêu mục đích, yêu cầu, nội dung và ý nghĩa của buổi sinh hoạt. Tiếp theo là phần trình bày chuyên đề của đại diện các chi bộ được phân công.

Đại diện Chi bộ Tổng hợp và giám sát thanh tra là đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy và đồng chí Nguyễn Văn Hải trình bày chuyên đề “Kỷ cương”, với nội dung chính là khái niệm kỷ cương, vai trò của kỷ cương, tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ cương và đề xuất tăng cường kỷ cương trọng hoạt động của Thanh tra Bộ.

Chi bộ Tổng hợp và giám sát thanh tra

Đại diện Chi bộ Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh là đồng chí Phạm Thị Thu Hằng trình bày chuyên đề “Thân ái”, với nội dung chính là khái niệm thân ái, tư tưởng và phong cách sống của Hồ Chí Minh về thân ái, thân ái đối với ai và làm thế nào để xây dựng thân ái tại Thanh tra Bộ.

Chi bộ Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Tiếp đó, từng cán bộ Đảng viên và quần chúng trong chi bộ phát biểu ý kiến về phần trình bày và chia sẻ những câu chuyện, quan điểm của bản thân về kỷ cương và thân ái, đồng thời, đề ra một số giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm hay để tăng cường tính kỷ cương, thân ái tại đơn vị, chống lại những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Các đảng viên, quần chúng lắng nghe báo cáo chuyên đề

 Các chuyên đề báo cáo tại Đảng bộ Thanh tra Bộ đã và đang góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ về kỷ cương, thân ái, đoàn kết, chất lượng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,  quần chúng  hoàn thành tốt công việc được giao và xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời, tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, quan liêu, xa rời cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, các nội dung chuyên đề sâu sắc, thuyết phục và sát với thực tiễn, kỹ năng thuyết trình sinh động, xúc tích và cảm động của các thuyết trình viên; đồng thời nhắc các chi bộ chuẩn bị báo cáo chuyên đề vào tháng 5 năm 2018 đạt chất lượng.