Thực hiện kế hoạch hoạt động của Chi đoàn thanh niên CSHCM Thanh tra Bộ, được sự đồng ý của Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị, ngày 12/4/2018 Chi đoàn thanh niên Thanh tra Bộ đã tổ chức diễn đàn “Nếu tôi là” với chủ đề “Nếu tôi là Chánh thanh tra Bộ” gắn với phương châm xây dựng đơn vị " Kỷ cương -Thân ái - Đoàn kết - Chất lượng".

   Diễn đàn đã đưa ra 4 nội dung thảo luận, 5 tình huống giả định khác nhau về các vấn đề mà đồng chí Chánh thanh tra Bộ có thể gặp phải trong quá trình điều hành, quản lý đơn vị. Các đoàn viên, thanh niên đã thảo luận sôi nổi khi đặt mình là Chánh thanh tra Bộ để giải quyết tình huống đó. Quá trình thảo luận đã có 57 ý kiến, sáng kiến, đề xuất của các đoàn viên thanh niên đưa ra để xử lý những tình huống.

   Đồng chí Chánh Thanh tra Bộ đánh giá cao các ý kiến, sáng kiến, đề xuất nêu trên và sẽ tiếp thu để xử lý các tình huống phát sinh tương tự trong quá trình điều hành đơn vị theo đúng phương châm " Kỷ cương -Thân ái - Đoàn kết - Chất lượng".

   Một số hình ảnh tại Diễn đàn.