Được sự đồng ý của Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22/11/2018, Chi đoàn Thanh tra đã tổ chức Diễn đàn “Nếu tôi là” lần thứ 8 với chủ đề " Nếu tôi là Trưởng đoàn thanh tra". Diễn đàn đã đưa ra 3 tình huống về chuyên môn, 5 tình xuống giả định khác nhau về các vấn đề mà đồng chí Trưởng đoàn thanh tra có thể gặp phải trong quá trình thanh tra tại các đơn vị. Các đoàn viên, thanh niên đã thảo luận sôi nổi khi đặt mình là Trưởng đoàn thanh tra để giải quyết tình huống đó. Quá trình thảo luận đã có 68 ý kiến của các đoàn viên, thanh niên đưa ra để xử lý những tình huống. Kết thúc diễn đãn, Lãnh đạo đơn vị đánh giá cáo các tình huống đưa ra và các ý kiến, sáng kiến, đề xuất của các đoàn viên, ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự diễn đàn.

   Các ý kiến, sáng kiến, đề xuất của các đoàn viên, ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự diễn đàn và kết luận của Chánh thanh tra qua các tình huống đã giúp cho các trưởng đoàn thanh tra đã tiếp thu được những kiến thức, phương án xử lý để triển khai tốt hơn trong những cuộc thanh tra sắp tới.

 Sau đây là những hình ảnh buổi diễn đàn.