Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện các kiến nghị tại Hội nghị đối thoại 6 tháng đầu năm 2020, các kiến nghị hợp lý đã được Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các bộ phận triển khai kịp thời, đạt kết quả tốt.

Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo các phòng chuyên môn đã lắng nghe các ý kiến của đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Nữ công, Ban Thanh tra Nhân dân và toàn thể ý kiến của người lao động.

Kết thúc Hội nghị, Chánh thanh tra đại diện Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp và chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai ngay các kiến nghị hợp lý của người lao động, đồng thời, yêu cầu từng tập thể, cá nhân người lao động nỗ lực, phấn đấu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt hiệu quả công việc cao nhất.

Sau đây là một số hình ảnh buổi đối thoại.