Sáng ngày 22/11/2016, tại trụ sở làm việc, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại Thanh tra Bộ để ôn lại truyền thống 71 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

Ảnh hội nghị 22/11/2016

Tự hào là cán bộ thanh tra, như lời Bác Hồ nói "là tai mắt của trên, là bạn của dưới", tập thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội luôn luôn phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần vào thành công trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.