Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, sự  hỗ trợ về tài chính của Dự án An toàn và Sức khỏe cho lao động trẻ thuộc Văn phòng tổ chức lao động quốc tế (ILO), thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2017, ngày 23/3/2017, tại Khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động- Thương binh và Xã hội. Tham dự Hội thảo có hơn 40 tham dự viên tới từ các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan nghiên cứu, Văn phòng ILO Hà Nội và Lãnh đạo Thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 18 tỉnh, thành phố. Trên cơ sở Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật, Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình và Nghị định do Ban Tổ chức trình bày, đã có 05 bài tham luận và hơn 15 ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định cũng như chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 39/2013/NĐ-CP. Tất cả các ý kiến góp ý tại Hội thảo đã được ghi chép, tổng hợp gửi Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa. Hội thảo kết thúc trong ngày./.