Ngày 25/8/2017, tại Phòng họp 201 Nhà C, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 5 và sinh hoạt chuyên đề toàn đảng bộ "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Tiến Tùng- Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ chủ trì với sự có mặt của toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Hình ảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra 02 nội dung chính: Phần I là học tập, quán triệt 03 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.  Kết thúc phần I, đồng chí chủ trì đã yêu cầu toàn thể đảng viên viết bài thu hoạch gửi về Đảng ủy Bộ. Các đồng chí vắng mặt được sao gửi toàn bộ tài liệu học tập để nghiên cứu, viết bài thu hoạch.

Phần II là sinh hoạt chuyên đề toàn đảng bộ, chủ đề "học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nội dung sinh hoạt gồm có 7 chuyên đề do đại diện 7 chi bộ trực thuộc chuẩn bị và thuyết trình gồm:

1. Nhận diện những biểu hiện suy thoái trong thanh tra lao động

2. Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Hồ Chí Minh

3. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự diễn biến, tự chuyển hóa

5. Phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh

6. Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

Các chuyên đề được các đảng viên tham dự Hội nghị đánh giá cao về chuẩn bị công phu, nội dung phong phú, có liên hệ đến thực hiện hoạt động ,công tác của các cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Bộ, có tác động, ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của đảng viên trong tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và thúc đẩy hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp lúc 11h30 cùng ngày.