Ngày 03/7/2018, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Thanh tra Bộ, đại diện các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động.

   Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh thanh tra Bộ đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2018 của Thanh tra Bộ trong đó: Tổng hợp đánh giá kết quả các cuộc thanh tra đã triển khai; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác giám sát, xử lý sau thanh tra …. Nhìn chung, tính đến thời điểm 30/6/2018, kế hoạch công tác của Thanh tra Bộ đã đạt khoảng 60% so với kế hoạch công tác năm 2018. Dự kiến kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm, Thanh tra Bộ và các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ tiếp tục triển khai các nội dung thanh tra đã được phê duyệt theo kế hoạch; thí điểm thanh tra việc thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại khu vực phi chính thức, thanh tra pháp luật về bình đẳng giới tại cộng đồng; thực hiện các công việc thường xuyên, đột xuất khi phát sinh.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận để bổ sung, hoàn thiện nội dung kết quả sơ kết công tác 06 tháng đồng thời đề xuất các phương án thực hiện công tác 06 tháng cuối năm 2018. Thay mặt Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Tùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Một số hình ảnh tại hội nghị.