Sáng ngày 26/6/2019, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Thanh tra Bộ, đại diện các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động.

   Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra, chủ trì Hội nghị trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Thực hiện Quyết định số 1421/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019, Thanh tra đã tiến hành các cuộc thanh tra, vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm và kịp thời triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Đại diện các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động) báo cáo chi tiết việc thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, cam kết bảo đảm công tác thanh tra chuyên ngành đã được giao.

   Cùng với nhiệm vụ thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng với khối lượng công việc lớn đã được Thanh tra giải quyết kịp thời, tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật.

   Hội nghị cũng đã trao đổi, nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhận định tình hình hình và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Tùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân và chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động Thanh tra Bộ, công chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.