Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra, chủ trì Hội nghị và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự.

 

Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra, chủ trì hội nghị

Theo phân công của Thủ trưởng đơn vị, Bà Đàm Thị Minh Thu - Phó chánh thanh tra báo cáo công tác 06 tháng năm 2020, dự thảo kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020.

Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020, về công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thanh tra và các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã hoàn thành 34,2% kế hoạch và 06 cuộc thanh tra đột xuất.

- Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Thanh tra đã tổ chức quán triệt và cập nhật kịp thời tình hình phòng, chống dịch Covid-19 đến công chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời chỉ đạo công tác thanh tra đối với Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể:

+ Thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh và giãn cách xã hội theo quy định. Tính đến thời điểm báo cáo, tại Thanh tra không có trường hợp công chức, người lao động bị nhiễm virut Covid-19 hoặc phải thực hiện cách ly tập trung, cũng như bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

+ Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác thanh tra trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, triển khai thanh tra trực tuyến.

+ Hướng dẫn Thanh tra Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2020 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với chủ đề “Tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội là thực hiện An sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đã dừng tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh tra năm 2020, thay vào đó thực hiện tuyên truyền các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, các gương điển hình về công tác bảo hiểm xã hội tới người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tham mưu cho Bộ yêu cầu các đơn vị quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH có những giải pháp nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như: cơ chế hỗ trợ về lao động đối với các doanh nghiệp trong vùng có dịch, chỉ xử lý vi phạm hành chính doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ ngày 31/12/2019 trở về trước.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý nội bộ qua hệ thống phần mềm điện tử ethanhtra, trang thông tin điện tử thanhtralaodong.gov.vn và các ứng dụng tích hợp khác nhằm giúp công tác chỉ đạo điều hành được thông suốt, giảm chi phí, tạo hiệu quả trong quản lý; tăng năng suất lao động.

- 100% các cuộc thanh tra được giám sát theo quy định pháp luật và theo dõi việc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý vi phạm hành chính của đối tượng thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và Bộ trưởng tiếp công dân định kỳ; đã xử lý 100% đơn thư; không phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ LĐTBXH, theo đó các đơn vị thuộc Bộ tự nhận diện lĩnh vực, vị trí, công việc có nguy cơ, dấu hiệu dễ xảy ra tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa; lồng ghép nội dung thanh tra về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc thanh tra hành chính; Đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, chưa phát hiện hành vi tham nhũng trong các đơn vị thuộc Bộ.

 

Bà Đàm Thị Minh Thu - Phó Chánh thanh tra, báo cáo trước toàn thể hội nghị

Hội nghị cũng đã trao đổi, nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhận định tình hình hình và đề ra các giải pháp, phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020,  cụ thể:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt.

- Nghiên cứu, xem xét các nội dung, lĩnh vực có nhiều nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động, dư luận quan tâm, bức xúc; những vấn đề cấp thiết cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và theo yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, của Ngành để đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

- Theo dõi, đôn đốc các đối tượng được thanh tra thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra để bảo đảm và nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.  

- Tổng hợp, rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thanh tra và các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành còn bất cập, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Tổ chức tốt các buổi tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng của Bộ trưởng.

- Thực hiện xử lý đơn Theo quy định pháp luật, không để tồn đọng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Tiếp tục duy trì đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực ngành LĐTBXH.

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ; thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa tham nhũng; yêu cầu các đơn vị báo cáo về việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng (đặc biệt là nhận diện lĩnh vực, vị trí, công việc có nguy cơ, dấu hiệu dễ xảy ra tham nhũng để phòng ngừa; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định).

- Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao nhằm tăng cường kỷ cương hành chính.

 - Tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung của Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020”, kiện toàn cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ công tác thanh tra; tập trung công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; công tác đào tạo, tập huấn cho thanh tra viên trên toàn quốc nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra.

- Tiếp tục và đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức quốc tế như: hợp tác với ILO thực hiện một số dự án về quan hệ lao động; lao động trẻ; thực hiện các hoạt động phối hợp với Better Work Việt Nam ... Mở rộng quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về công tác thanh tra với các nước trong khu vực và một số nước trên thế giới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Tùng đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, ghi nhận ghi nhận nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân các đồng chí thực hiện nhiệm vụ thanh tra và chỉ đạo toàn thể công chức, người lao động Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.