Sáng ngày 28/6/2018 tại phòng họp 201 nhà C, Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công đoàn Thanh Tra Bộ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 triển khai nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm 2018. Thay mặt ban chấp hành công đoàn Thanh  Tra Bộ, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ hoạt động 6 tháng cuối năm.  Các đoàn viên công đoàn đã sôi nổi tham gia ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Cũng trong hội nghị sơ kết, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Phó chủ tịch thông báo kết quả khen thưởng, như sau: Công đoàn Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được Công đoàn Viên chức Việt Nam “tặng cờ thi đua”; ông Nguyễn Văn Hải được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017 và ông Vũ Văn Chiến được Công đoàn Viên chức Việt Nam tằn Bằng khen chuyên đề “Văn hóa , thể thao”.

Ảnh: Trao bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam