Các đồng chí Phó chánh thanh tra chủ trì các hoạt động tại 02 hội nghị. Đồng chí Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Tiến Tùng đến dự vào chỉ đạo hội nghị đồng thời trực tiếp giải đáp các vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai hoạt động thanh tra. Tham dự hội nghị là thanh tra viên đến từ các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo viên là các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực đã phổ biến, trao đổi chuyên môn về các nhóm vấn đề cần tiếp tục tăng cường tổ chức công tác thanh tra trong thời gian tới.

- Điều tra tai nạn lao động - Bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động của người sử dụng lao động

- Kỹ năng, phương pháp thanh tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Kỹ năng, phương pháp thanh tra về giảm nghèo.

- Những quy định của pháp luật và kỹ năng phát hiện sai phạm trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm độc hóa học.

- Những nội dung mới của Bộ Luật lao động 2021.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tập huấn.