Nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), trong khuôn khổ Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH, Bộ LĐTBXH giao Thanh tra tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chính sách lao động, an toàn, vệ sinh lao động, người có công và xã hội cho các cán bộ thanh tra thuộc 31 Sở LĐTBXH khu vực phía Nam. Khóa tập huấn diễn ra  từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

   
   Giảng viên của Hội nghị tập huấn là các đồng chí lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Thanh tra Bộ LĐTBXH có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thanh tra. Nội dung chính được trình bày, trao đổi nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn, sâu hơn về một số kỹ năng trong quá trình thanh tra như: kỹ năng thanh tra việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng; thanh tra an toàn, vệ sinh lao động; thanh tra pháp luật giáo dục nghề nghiệp; một số nội dung quan trọng của Nghị định số 24/2018/NĐ-CP và những điểm cần lưu ý, những vướng mắc thường gặp trong trong quá trình thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

   
   Trong quá trình hội nghị tập huấn diễn ra, các học viên tham gia tích cực vào nội dung bài giảng đồng thời chủ động đưa ra các tình huống đang vướng mắc trong quá trình thanh tra tại địa phương để giảng viên và các học viên khác cùng thảo luận và đề xuất các phương án giải quyết.