Ngày 19/10/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp số 480/CTr-BLĐTBXH-TCCT ngày 06/02/2015 về thanh tra việc xác nhận hồ sơ thương binh do các cơ quan Quân đội, địa phương thực hiện và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. Tham dự hội nghị gồm có:

- Về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (Chủ trì hội nghị) và đại diện Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị: Thanh tra, Cục Người có công.

-Về phía Bộ Quốc phòng: Đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Đồng chủ trì hội nghị); đại diện Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị: Thanh tra, Cục Quân y, Cục Chính sách; đại diện Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị, Phòng Chính sách, cán bộ các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

-Về phía khách mời các địa phương: đại diện Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Dương, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thanh tra việc xác nhận hồ sơ thương binh do các cơ q uan Quân đội thực hiện nằm trong kế hoạch thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam theo Chương trình phối hợp số 480/CTr-BLĐTBXH-TCCT ngày 06/02/2015 nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện kết quả chương trình phối hợp, đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung và chính sách đối với thương binh nói riêng.

 

 

   Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, công tác thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh do các đơn vị Quân đội thực hiện đã cơ bản hoàn thành. Sau khi kiểm tra, rà soát từng Quân khu, Đoàn thanh tra đã có kết luận cụ thể, rõ ràng về ưu điểm, khuyết điểm; đồng thời chỉ rõ những sai sót cần khắc phục sau thanh tra. Trên cơ sở kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tích cực chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tổ chức thực hiện, bước đầu đạt kết quả tốt, cụ thể: các Quân khu đã kịp thời ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với số đối tượng đã kết luận là khai man, giả mạo. Trong thời gian tới, để việc thực hiện kết luận thanh tra được tốt hơn, đảm bảo quy định của pháp luật cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Chính trị, của các cơ quan chuyên môn và đơn vị, địa phương liên quan.

 

 

   Hội nghị đã được nghe Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp thanh tra xác nhận hồ sơ thương binh và phương hướng trong thời gian tới, báo cáo tham luận của 03 đơn vị (Cục Chính trị Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) và ý kiến phát biểu tại hội nghị của 03 đơn vị (đại diện Quân khu 2, Quân khu 7 và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá) về việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra theo chương trình phối hợp. Báo cáo và thảo luận của các đơn vị đã đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp, tạo lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

 

 

    Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp, sự nổ lực và thực hiện nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị có liên quan; các kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan. Đồng thời, để kết luận và xử lý sau thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng bản chất sự việc, đúng đối tượng vi phạm, trong thời gian tới cần tập trung vào một số phương hướng và giải pháp sau:

Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Chính trị, cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời, đúng mức, đúng thời điểm về tình hình sai phạm trong việc xác nhận hồ sơ thương binh và kết quả xử lý sai phạm; Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý sau thanh tra đảm bảo đúng nội dung và thời hạn quy định.

Thứ hai, về phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện:

- Đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính đảm bảo kinh phí để trưng cầu giám định tài liệu gốc có nghi vấn sai sót được phát hiện qua thanh tra. Giao Thanh tra Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo về Bộ đúng thời hạn quy định; nghiên cứu, trả lời các cơ quan, đơn vị xin ý kiến việc thực hiện kết luận thanh tra; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và văn bản kiến nghị xử lý sau thanh tra; Làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại các Quân khu và cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Đối với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cần tiếp tục giao Cục Chính sách theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo về Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời hạn quy định. Giao các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ LĐTBXH để tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Bộ Tư lệnh các Quân khu tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị tại kết luận thanh tra; thu hồi quyết định công nhận thương binh và trợ cấp thương tật, giấy chứng nhận bị thương đối với những trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ theo kết luận thanh tra. Chỉ đạo các đơn vị (Quân khu, Quân đoàn, Sư đoàn…) phối hợp xác minh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn về việc cấp sao danh sách quân nhân bị thương khi có đề nghị của cơ quan thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục, nội dung mà pháp luật đã quy định.

Thứ ba, về giải quyết các vướng mắc:

Giao Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục chính sách, Bộ Quốc phòng tổng hợp, đề xuất trình Lãnh đạo 2 bên ký kết luận Hội nghị hôm nay và phương án xử lý những nhóm hồ sơ còn vướng mắc theo báo cáo của cơ sở  đảm bảo thấu tình, đạt lý, ổn định tình hình chính trị- xã hội ở cơ sở và sự nghiêm minh của pháp luật.

 Một số hình ảnh tại hội nghị.