Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2016, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng năm 2017. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, đồng chí Phan Văn Thông - Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng- Bí thư Đảng ủy đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng năm 2017 của Đảng ủy Thanh tra Bộ. Trong năm 2016, trước nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước đã diễn ra như: Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiếp đó là việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo tổ chức triển khai, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có việc xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn , đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Lê Văn Hoạt đã đánh giá cao thành tích của Đảng ủy Thanh tra Bộ và đã có những thông tin, định hướng để Đảng ủy Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy kết quả, thực hiện thành công nhiệm vụ trong năm 2017.