Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2017, Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo chiến lược nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp ngành điện tử do ông Lê Hữu Long - Phó Chánh thanh tra Bộ chủ trì. Tham dự Hội thảo có 40 đại biểu đại diện các phòng ban thuộc Thanh tra Bộ, thanh tra một số sở lao động TBXH, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và liên đoàn lao động một số tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, văn phòng ILO tại Hà Nội và một số đại diện đến từ các doanh nghiệp điện tử có trụ sở trên địa bàn Hà Nội.

    Hội nghị đã nghe các báo cáo về nội dung dự thảo chiến lược nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp ngành điện tử giai đoạn 2017 - 2020 và các nội dung liên quan đến chiến lược như: kế hoạch triển khai chiến dịch thanh tra năm 2017, bộ khoanh vùng các vi phạm pháp luật lao động thường gặp tại các doanh nghiệp điện tử và bộ công cụ hỗ trợ công tác thanh tra. Bên cạnh đó, đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở LĐTBXH Hà Nội và Hiệp hội các doanh nghiệp điện tử Việt Nam đã trình bày tham luận về vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động và phát triển bền vững của doanh nghiệp điện tử.

    Các đại biểu tham dự đã tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chiến lược và các tài liệu có liên quan. Chủ trì hội thảo chỉ đạo Tổ biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa, hoàn thiện bản dự thảo chiến lược.