Ngày 19/3/2021, tại Sa Pa, Thanh tra các Bộ, Ngành  Khối Văn hóa Xã hội  (Khối III) gồm: Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Khối trưởng); Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối phó); Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Bộ Y tế; Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thanh tra Bộ Ngoại giao và Thanh tra Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2021. Đ/c Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ và đại diện Phòng Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ tham dự và chứng kiến Lễ ký.

 

   Hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua năm 2021 do Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả", Thanh tra các Bộ, ngành khối III thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm 2021; tăng cường công tác phối, kết hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

 

   Thông qua phong trào thi đua quán triệt, động viên công chức trong Khối hiểu rõ ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước, giữ vững và nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành Thanh tra Việt Nam; triển khai có chất lượng, hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân công chức, người lao động thuộc Thanh tra Khối III trong việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Sau đây là một số hình ảnh hội nghị: