Thanh tra lao động là một nghề đòi hỏi thanh tra viên không chỉ nắm vững kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có “Kỹ năng mềm” trong giao tiếp, gây ảnh hưởng tâm lý, đặt câu hỏi phỏng vấn, xử lý thông tin, giải quyết xung đột đối với người lao động và chủ sử dụng lao động. Nhằm tăng cường năng lực cho Thanh tra lao động, trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Dự án về “tăng cường tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động” của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), được sự giúp đỡ của ILO, vào ngày 21 và 22/6/2016 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ đã tổ chức Lớp tập huấn về “Kỹ năng mền cho Thanh tra lao động”.

ông Lê Hữu Long - Phó Chánh thanh tra Bộ phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Tham dự Lớp tập huấn có 15 học viên, trong đó có 10 thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ và 05 thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Hải Phòng.

Các nhóm trong Lớp tập huấn

Trong 02 ngày diễn ra Lớp tập huấn, tất cả các học viên đều tham gia rất tích cực và sôi nổi thảo luận, đưa ra các trải nghiệm những tình huống trong giao tiếp và tạo dựng các tình huống có thể gặp phải trong quá trình thanh tra.

Đại diện nhóm trình bày

Thông qua Lớp tập huấn, giúp các Thanh tra lao động hoàn thiện và phát triển các kỹ năng trong giao tiếp như kỹ năng sử dụng ngôn từ và ngôn ngữ phi ngôn từ, kỹ năng lắng nghe và hồi đáp, kỹ năng phản hồi và giải quyết xung đột trong các tình huống thực tế khi thanh tra tại cơ sở, cũng như tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết thúc Lớp tập huấn, các học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học “Kỹ năng mền cho Thanh tra lao động”.