Thực hiện kế hoạch sinh hoạt, báo cáo chuyên đề của Đảng bộ Thanh tra bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được sự đồng ý của Cấp ủy, ngày 05/9/2019, đại diện Chi bộ Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động, đảng viên Lê Mạnh Kiểm đã báo cáo trước toàn thể Đảng bộ chuyên đề “Thanh tra Liêm Chính”. Đây là hoạt động được định kỳ hàng quý tổ chức tại Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diệp - Đảng ủy viên, Phó Chánh thanh tra chủ trì buổi sinh hoạt.

Nội dung chuyên đề được các đảng viên đóng góp ý kiến, phân tích, trao đổi kỹ về chữ LIÊM và chữ CHÍNH đặc biệt trong hoạt động thanh tra. Buổi sinh hoạt chuyên đề là cơ hội để mỗi đảng viên học tập phẩm chất, đạo đức cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành liêm chính.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra cho rằng nội dung buổi sinh hoạt rất ý nghĩa, đặc biệt trong giai đoạn Đảng và Nhà nước ta tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, mỗi đảng viên cần tự nhìn nhận lại mình, phấn đấu thực hành liêm và chính tốt nhất.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề.