Thực hiện hướng dẫn 108-HD-BTGTW của Ban tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2020, vào hồi 14h00 ngày 25/6/2020, Đảng bộ Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 với nội dung: “Giải pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp” do đại diện Phòng Thanh tra Chính sách lao động báo cáo. Đây là chuyên đề thứ 3 trong số 7 chuyên đề được lựa chọn báo cáo trong năm 2020. Trước đó, ngày 29/4/2020, Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra và Phòng Thanh tra An toàn vệ sinh lao động đã báo cáo 02 chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh” và “Giải pháp thực hiện phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”.

Sau đây là một số hình ảnh của các buổi sinh hoạt chuyên đề.