Sáng ngày 24/12, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Chánh thanh tra trình bày kết quả công tác năm 2019 và định hướng công tác năm 2020

Chánh thanh tra Nguyễn Tiến Tùng báo cáo về kết quả thực hiện công tác năm 2019. Năm 2019, Thanh tra ngành lao động - thương binh và xã hội đã triển khai 7.472 cuộc thanh tra  (tăng 6,96% so với năm 2018), bao gồm: 7.383 cuộc thanh tra chuyên ngành và 88 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra, đã ban hành 43.081 kiến nghị (tăng 3,94% so với năm 2018), 1.497 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 39,1% so với năm 2018) với tổng số tiền xử phạt là 47,246 tỷ đồng (tăng 46,57% so với năm 2018); kiến nghị đình chỉ trợ cấp, thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai chính sách là 161,548 tỷ đồng (giảm 13,6% so với năm 2018); kiến nghị truy trả số tiền 949,333 triệu đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy; kiến nghị truy thu số tiền 423,400 triệu đồng do người sử dụng lao động trích đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế không đúng mức quy định.

   Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, ngành LĐTBXH đã tiếp 11.812 lượt công dân (giảm 22,64% so với năm 2018); xử lý 13.997 đơn, thư (giảm 2,21% so với năm 2018) và giải quyết 293 vụ khiếu nại, tố cáo (giảm 37,2% so với năm 2018).

   Về công tác phòng, chống tham nhũng: Với vai trò thường trực giúp Bộ trưởng về công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN), Thanh tra Bộ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện các nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; triển khai 07 cuộc thanh tra hành chính trong đó có nội dung về PCTN; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm (20 trường hợp); tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa và phát hiện hành vi, dấu hiệu tham nhũng.

   Trong năm 2019, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã hoàn thành các nhóm nhiệm vụ khác như: Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH đến năm 2020”; thực hiện Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực chế biến gỗ đạt kết quả tốt, tạo hiệu ứng tích cực; công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra; công tác chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Bộ đối với Thanh tra Sở, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; công tác cán bộ; cải cách hành chính; hợp tác quốc tế,....

                Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng đánh giá cao kết quả của Thanh tra, Thanh  tra hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, cũng như thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ; thanh tra chuyên ngành có nhiều cố gắng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, qua đó đã chấn chỉnh một bước những sai phạm, khiếm khuyết của ngành, từng bước đi đúng khuôn khổ. Thanh tra cũng góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho Quốc hội, báo chí, công dân, đúng nghĩa thanh tra là tai, mắt”.

   Bộ trưởng khẳng định, công tác thanh tra hành chính được duy trì, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; làm tốt vai trò thanh tra phòng chống tham nhũng, lấy phòng ngừa là chính. Thanh tra cũng đã giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; trả lời đơn thư của đại biểu Quốc hội, địa phương, công dân bản có nội dung tốt, đảm bảo thời gian. Thanh tra Bộ cũng sáng tạo trong cách làm mới, là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

   Thời gian tới, Bộ trưởng giao nhiệm vụ Thanh tra Bộ bám sát chương trình công tác; năm 2020 cần tập trung cao độ vào thanh tra hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và cần giải quyết cơ bản trong năm; cùng với đó là lĩnh vực bảo hiểm xã hội, lĩnh vực trẻ em; các đơn vị được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động, quản lý lao động ngoài nước cần chủ động, đi sâu ngăn chặn, tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là những vấn đề còn bức xúc. 

   Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, cần quan tâm hơn nữa tới những nội dung về bảo vệ trẻ em, giải quyết hậu đơn thư, hậu chính sách; cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện triệt để cơ chế “một cửa”; quan tâm đào tạo cán bộ thanh tra của toàn ngành.

  Chánh Thanh tra Nguyễn Tiến Tùng trân trọng cảm ơn những khen ngợi, động viên của Bộ trưởng đối với những kết quả đạt được của đội ngũ thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; tiếp tục những thành tích đã đạt được, cùng với những chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, Chánh thanh tra hứa với Bộ trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt, cùng với những chỉ đạo trọng tâm của Bộ trưởng.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.