Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, chiều ngày 24/12, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020 và tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020. Chủ trì Hội nghị là Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh thanh tra, Bí thư đảng ủy; đến dự Hội nghị có Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Thanh tra.

Ông Nguyễn Tiến Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Bà Đàm Thị Minh Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh thanh tra, Chủ tịch Công đoàn thanh tra báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua
Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu tại Hội nghị

 Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của đơn vị; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Thanh tra; đánh giá công tác công đoàn năm 2020; bàn các biện pháp pháp nâng cao điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động. Lãnh đạo Thanh tra, Ban chấp hành Công đoàn đã lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công chức, người lao động.

Hội nghị cũng đã nghe Ban Thanh tra nhân dân báo cáo; Ông Nguyễn Tiến Tùng Chánh tranh tra, Bí thư đảng ủy ghi nhận những kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân và chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.

Toàn thể Hội nghị đã chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa Ông Nguyễn Tiến Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra và Bà Đàm Thị Minh Thu - Phó Chánh thanh tra, Chủ tịch Công đoàn thanh tra.

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.