Ngày 30/8/2017, tại Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đã trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí cho đồng chí Phan Đăng Thọ - Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Đồng chí Phan Đăng Thọ được tuyển dụng vào làm việc tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ tháng 01 năm 1980. Trải qua 37 năm 7 tháng, đồng chí đã làm việc và cống hiến tài, trí góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có hơn 15 năm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Phó Chánh Thanh tra Bộ. Toàn bộ thời gian công tác, đồng chí đã làm việc tại cơ quan thanh tra, đóng góp đặc biệt cho công tác thanh tra an toàn, vệ sinh lao động. Tiếp tục những thành tích của đồng chí Phan Đăng Thọ, thế hệ cán bộ, công chức thanh tra Bộ đang phấn đấu, nỗ lực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị để giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp của thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội trong những năm tiếp tiếp theo.


Đến dự buổi lễ trao Quyết định, đại diện Lãnh đạo Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc bộ chúc mừng đồng chí Phan Đăng Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công chức và mong đồng chí  tiếp tục có sự tham gia, đóng góp đối với công tác của Ngành.