Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hộ nghị có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung- Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an, Tổng liên đoàn Lao động - Việt Nam...và toàn thể cán bộ, công chức thanh tra Bộ.

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2016 do ông Nguyễn Tiến Tùng-  Chánh Thanh tra Bộ  trình bày, Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể:

 Năm 2016, Thanh tra toàn Ngành đã triển khai 7.923 cuộc thanh tra (tăng 15% so với năm 2015). Qua thanh tra đã ban hành 45.706 kiến nghị (tăng 27% so với năm 2015); phát hiện 09 cán bộ thực hiện sai chính sách (tăng 07 người so với năm 2015); ban hành 1.263 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tăng 36% so với năm 2015) với tổng số tiền xử phạt gần 48,3 tỷ đồng (tăng 31,7 tỷ đồng so với năm 2015); kiến nghị cắt, thu hồi do sai phạm là 72 tỷ (tăng 42,7 tỷ đồng so với năm 2015); phát hiện 312 đối tượng hưởng sai chính sách; kiến nghị truy thu số tiền 7,7 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Trong năm 2016, Thanh tra toàn Ngành đã tiếp 14.514 lượt công dân (tăng 11,9% so với năm 2015); xử lý 16.037 đơn, thư (giảm 12,6% so với năm 2015) và giải quyết 696 vụ khiếu nại, tố cáo (tăng 4,1% so với năm 2015).  

Thực hiện Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, tổng số phiếu phát ra tại 59/63 địa phương là: 18.186 (giảm 26,5% so với năm 2015); số phiếu thu về: 5.644 (chiếm 31% số phiếu phát ra); số phiếu được xử lý: 4.627 (chiếm 82% số phiếu thu về); số sai phạm được phát hiện theo phiếu: 19.381. Một số địa phương có tỷ lệ thu hồi phiếu khá cao như: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh.     

Toàn Ngành đã thực hiện 241 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (giảm 19% so với năm 2015); ban hành 1.141 kiến nghị (tăng 10% so với năm 2015) và 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (giảm 51% so với năm 2015) với tổng số tiền là 492 triệu đồng (giảm 43% so với năm 2015).

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với các ý kiến phát biểu từ cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Bộ và  ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị thuộc Bộ. Các ý kiến đã tập trung đề xuất giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thanh tra năm 2017.


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng đã đánh giá cao các kết quả hoạt động của thanh tra ngành nói chung và Thanh tra Bộ nói riêng. Trong năm 2017, Bộ trưởng chỉ đạo Thanh tra tập trung thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thanh tra Chính sách người có công và tập trung vào công tác gải quyết cơ bản các hồ sơ tồn đọng; tăng cường thanh tra nợ bảo hiểm xã hội; phối hợp với Bộ Công an thanh tra công tác phòng, chống ma túy tại 6 tỉnh, thành phố; thanh tra việc đưa người lao động Viêt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thanh tra trong lĩnh vực hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cần chăm lo xây dựng đội ngũ của toàn ngành, Thanh tra Bộ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra Sở. Để công tác thanh tra được thực hiện tốt, Bộ trưởng còn chỉ đạo Vụ kế hoạch Tài chính bố trí kinh phí để cải tạo trụ sở làm việc cho thanh tra Bộ và kinh phí khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác thanh tra năm 2017.