Hoạt động thanh tra, kiểm tra
Các vi phạm về làm thêm giờ và tiền lương thường gặp ở doanh nghiêp may mặc
16:13 02/08/2015
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động ở một số doanh nghiệp may trong "chiến dịch thanh tra năm 2015" của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy sai phạm...
Một số kết quả thanh tra về chính sách lao động và dạy nghề 6 tháng đầu năm 2015
20:07 29/07/2015
Phòng thanh tra Chính sách lao động là bộ phận chủ lực về lĩnh vực lao động của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. đã hoàn thành vượt kế hoạch ciing tác sáu tháng năm...
Hoạt động thanh tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội 6 tháng năm 2015
19:53 29/07/2015
Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-LĐTBXH ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015, Phòng thanh tra chính sách Bảo hiểm...
Nhiều nguy cơ mất an toàn lao động tại Dự án khu kinh tế Vũng Áng
12:59 24/07/2015
Thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các nhà thầu đang thi công các công trình trong Khu kinh tế Vũng...
Thanh tra An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm
10:01 09/07/2015
Thực hiện kế hoạch thanh tra của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ đầu năm 2015 đến nay, trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động, Thanh tra Bộ đã triển khai 05 Đoàn...
Thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá việc thực thi pháp luật lao động
16:56 10/06/2015
Ngày 13/11, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao...
Đảm bảo quyền đình công đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người lao động
16:54 10/06/2015
Sáng 26/3/2006, Uỷ ban về các vấn đề của Quốc hội đã tiến hành phiên họp toàn thể thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (phần liên quan đến đình...