Hoạt động thanh tra, kiểm tra
Phương án giải quyết đối với vụ việc tranh chấp lao động tại Algeria
09:38 02/12/2015
Tháng 6/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép công ty Simco Sông Đà thực hiện hợp đồng cung ứng đưa lao động sang làm việc tại Algeria với công ty Đông Nhất Giang Tô....
Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động
09:37 02/12/2015
Thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong thời gian vừa qua. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực Thanh tra Lao động.
KẾT QUẢ THANH TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
15:16 25/11/2015
Tháng 10 năm 2015 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang tiến hành thanh tra về an toàn lao động,...
Một vài luận bàn về sự tương thích giữa chế độ tử tuất theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và quy định pháp luật khác
13:54 27/10/2015
Tử tuất là một chế độ thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) có số lượng thụ hưởng chiếm tỷ lệ lớn. Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết quả thực hiện từ năm...
Kết quả thanh tra về An toàn, vệ sinh lao động tại Tổng Công ty Thép Việt nam -CTCP và một số đơn vị thành viên
10:14 08/10/2015
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2015, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 2015, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động...
Các vi phạm về làm thêm giờ và tiền lương thường gặp ở doanh nghiêp may mặc
16:13 02/08/2015
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động ở một số doanh nghiệp may trong "chiến dịch thanh tra năm 2015" của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy sai phạm...
Một số kết quả thanh tra về chính sách lao động và dạy nghề 6 tháng đầu năm 2015
20:07 29/07/2015
Phòng thanh tra Chính sách lao động là bộ phận chủ lực về lĩnh vực lao động của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. đã hoàn thành vượt kế hoạch ciing tác sáu tháng năm...
Hoạt động thanh tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội 6 tháng năm 2015
19:53 29/07/2015
Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-LĐTBXH ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015, Phòng thanh tra chính sách Bảo hiểm...