An toàn, vệ sinh lao động
VI PHẠM VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
07:07 06/05/2016
Triển khai Chiến dịch thanh tra lao động lĩnh vực xây dựng năm 2016, từ ngày 29/3 đến ngày 8/4/2016, Thanh tra Bộ đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh...
Kết quả thanh tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12:29 11/04/2016
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và “chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng”, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016,...
Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động
09:37 02/12/2015
Thực trạng tổ chức và hoạt động thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong thời gian vừa qua. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực Thanh tra Lao động.
KẾT QUẢ THANH TRA AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
15:16 25/11/2015
Tháng 10 năm 2015 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang tiến hành thanh tra về an toàn lao động,...