104_Công ty TNHH Huy Nam.pdf

103_Công ty CP thủy sản NT.pdf

102_Công ty CP chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau Chi nhánh Kiên Giang.pdf

101_Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Trung Sơn.pdf

100_Công ty CP SX thương mại và dịch vụ Toàn Thành Tâm.pdf

99_Công ty CP chế biến thủy sản XNK Kiên Cường.pdf

97_Nhà máy thực phẩm đóng hộp KTC.pdf

96_Công ty CP Kiên Hùng.pdf

98_Công ty TNHH thủy sản AOKI.pdf