Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát công tác ATVSLĐ dự án ĐSĐT Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông của Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (xem nội dung tại đây)