Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp
Hoạt động thanh tra lĩnh vực bảo hiểm xã hội 6 tháng năm 2015
19:53 29/07/2015
Thực hiện Quyết định số 1503/QĐ-LĐTBXH ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015, Phòng thanh tra chính sách Bảo hiểm...
Thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá việc thực thi pháp luật lao động
16:56 10/06/2015
Ngày 13/11, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao...
Đảm bảo quyền đình công đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi của người lao động
16:54 10/06/2015
Sáng 26/3/2006, Uỷ ban về các vấn đề của Quốc hội đã tiến hành phiên họp toàn thể thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (phần liên quan đến đình...