Chính sách lao động, dạy nghề
Kết quả thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
04:59 11/05/2017
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 26/3/2017 đến ngày 14/4/2017 Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp...