Chính sách lao động, dạy nghề
Kết quả thanh tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12:29 11/04/2016
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và “chiến dịch thanh tra lao động trong lĩnh vực xây dựng”, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016,...
Phương án giải quyết đối với vụ việc tranh chấp lao động tại Algeria
09:38 02/12/2015
Tháng 6/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép công ty Simco Sông Đà thực hiện hợp đồng cung ứng đưa lao động sang làm việc tại Algeria với công ty Đông Nhất Giang Tô....
Các vi phạm về làm thêm giờ và tiền lương thường gặp ở doanh nghiêp may mặc
16:13 02/08/2015
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động ở một số doanh nghiệp may trong "chiến dịch thanh tra năm 2015" của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy sai phạm...
Một số kết quả thanh tra về chính sách lao động và dạy nghề 6 tháng đầu năm 2015
20:07 29/07/2015
Phòng thanh tra Chính sách lao động là bộ phận chủ lực về lĩnh vực lao động của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. đã hoàn thành vượt kế hoạch ciing tác sáu tháng năm...
Thiếu công cụ hỗ trợ đánh giá việc thực thi pháp luật lao động
16:56 10/06/2015
Ngày 13/11, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao...