Hoạt động Thanh tra
Thanh tra Hà Nội ban hành Kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh ở thủ đô
11:08 10/06/2015
(ThanhtraVietnam) – Trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian qua trước hết thuộc Sở Xây...