Hoạt động Thanh tra
Thanh tra Chính phủ phát hiện VietinBank để xảy ra nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng
13:53 10/06/2015
(ThanhtraVietnam) - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kêt luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)...
Thanh tra Hà Nội ban hành Kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh ở thủ đô
11:08 10/06/2015
(ThanhtraVietnam) – Trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian qua trước hết thuộc Sở Xây...
TTCP: công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
11:00 10/06/2015
TTCP: công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn