Hợp tác quốc tế
Hội nghị Thanh tra lao động các nước ASEAN lần thứ nhất - Khuyến nghị Hạ Long
10:21 08/07/2015
Hội nghị thanh tra lao động ASEAN lần thứ nhất với Chủ đề: “Chia sẻ kinh nghiệm thanh tra lao động trong các nước ASEAN: Diễn ra ngày 13-14/10/2010 tại thành phố Hạ Long, tỉnh...
Hội nghị quốc tế về ATVSLĐ và hội nghị thanh tra lao động asean lần thứ 2
14:39 07/07/2015
Ngày 15,16/3 tại Đồng Nai, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức Hội thảo quốc tế về An toàn vệ sinh lao động và Thanh tra lao động Asean lần thứ 2 với chủ đề: “Xúc...
Hội thảo “Nâng cao năng lực thanh tra lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế”
11:02 07/07/2015
Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam” do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ, ngày 13/12/2013, Bộ Lao động-...
Hội thảo quốc tế về vai trò của cơ quan kiểm sát Việt Nam trong hội nhập quốc tế
16:59 10/06/2015
trong hội nhập quốc tế Sáng 24/8, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Vai trò của cơ quan...