Tham dự buổi khai mạc có đại diện Chính quyền Yogyakarta, Bộ Nguồn nhân lực Indonesia, Thư ký ASEAN, Giám đốc Văn phòng ILO Jakarta, đại diện Tổ chức Thanh tra lao động quốc tế (IALI), khách mời đến từ Thanh tra lao động Trung Quốc, New Zealand, cùng đại diện Thanh tra lao động của 09 nước thành viên: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.

Hội nghị được khai mạc lúc 9h ngày 11/11/2015 do Thanh tra Bộ Nguồn nhân lực Indonesia thực hiện. Sau lời phát biểu chào mừng của Đại diện Chính quyền Yogyakarta, Thư ký ASEAN và Giám đốc ILO Jakarta đã cũng có lời phát biểu chào mừng. Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Indonesia đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Bài phát biểu của Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ giữa các quốc gia ASEAN, nơi các quốc gia có hệ thống công nghệ thông tin phát triển hơn có thể chia sẻ và hỗ trợ các nước kém phát triển hơn.

Tại Hội nghị, các báo cáo thuyết trình của các quốc gia đã được 8 nước ASEAN cộng với Trung Quốc và New Zealand trình bày dựa trên 5 chủ đề chương trình nghị sự, đó là: yếu tố chính trong xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho thanh tra lao động; Công nghệ thông tin như là một công cụ quản lý; Nâng cao hiệu quả của thanh tra lao động thông qua các thiết bị di động; Những thách thức và cơ hội trong công tác phối hợp.

mr long.jpg

 

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam đã có bài phát biểu trước Hội nghị do ông Lê Hữu Long - Phó Chánh thanh tra Bộ trình bày. Bài phát biểu nêu lên tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thanh tra. Việt Nam đang thực hiện các hoạt động khác nhau trong việc thúc đẩy năng lực thanh tra lao động thông qua phát triển trang thông tin điện tử, như phổ biến pháp luật lao động, tiến tới xây dựng hệ thống trực tuyến cho xử lý phiếu tự kiểm tra, cũng như cải thiện sự phối hợp và trao đổi thông tin giữa cấp trung ương và địa phương.


 

Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị đã thông qua Khuyến nghị chung gồm 06 nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng các khả năng và năng lực của các cơ quan thanh tra lao động bao gồm kiến thức và năng lực thanh tra lao động cơ bản, cũng như tăng cường việc sử dụng công nghệ thông tin trong các quốc gia ASEAN.

- Khuyến khích chia sẻ thông tin và thực hành tốt giữa các quốc gia ASEAN ở cấp khu vực và song phương với quan điểm tăng cường năng lực thanh tra lao động thông qua công nghệ thông tin.

- Hợp tác khu vực để hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng CNTT trong thanh tra lao động trong lĩnh vực di cư và lĩnh vực khó tiếp cận như đánh bắt cá, khai thác mỏ, nông nghiệp và hàng hải.

- Tăng cường hợp tác khu vực và song phương để phát triển các kế hoạch quốc gia và hệ thống công nghệ thông tin cho thanh tra lao động bao gồm cả thông qua chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, và những hỗ trợ tài chính phù hợp.

- Đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ cho Hội nghị Thanh tra lao động ASEAN cũng như cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia theo yêu cầu của sự phát triển và tăng cường các hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực thanh tra lao động.

- Khuyến khích IALI tiếp tục hỗ trợ cho Hội nghị Thanh tra lao động ASEAN và hỗ trợ trong việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia ASEAN đặc biệt trong hệ thống thanh tra lao động thông qua công nghệ thông tin.

Hội nghị thống nhất nước đăng cai tổ chức Hội nghị Thanh tra lao động ASEAN lần thứ 6 năm 2016 là Malaysia với chủ đề “Thanh tra lao động trong cuộc chiến chống lao động cưỡng bức”.