Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
Tài liệu Chiến dịch thanh tra lao động 2016
23:35 16/04/2016
Tài liệu thực hiện Chiến dịch Thanh tra lao động 2016: Bảng kiểm, hướng dẫn sử dụng bảng kiểm, mẫu báo cáo...
Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2016
17:32 06/11/2015
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 4444/LĐTBXH-TTr hướng dẫn công tác thanh tra năm 2016
Kế hoạch thanh tra năm 2016
17:09 06/11/2015
Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng đã phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi