Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra
Tài liệu Chiến dịch thanh tra lao động 2016
23:35 16/04/2016
Tài liệu thực hiện Chiến dịch Thanh tra lao động 2016: Bảng kiểm, hướng dẫn sử dụng bảng kiểm, mẫu báo cáo...
Hướng dẫn công tác thanh tra năm 2016
17:32 06/11/2015
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 4444/LĐTBXH-TTr hướng dẫn công tác thanh tra năm 2016
Kế hoạch thanh tra năm 2016
17:09 06/11/2015
Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng đã phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi
Tập huấn “Tăng cường sự tuân thủ tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam”
16:16 10/06/2015
Khóa tập huấn “Tăng cường sự tuân thủ tại nơi làm việc thông qua thanh tra lao động tại Việt Nam” diễn ra từ ngày 24-28/2/2014 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Thanh tra...
Hội thảo Tham vấn xây dựng chiến lược đào tạo Thanh tra lao động
16:15 10/06/2015
Sáng 29/1/2015, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Tham vấn xây dựng Chiến lược đào tạo thanh tra...